Vad är LEI-kod?

Har din bank sagt att du behöver skaffa en LEI-kod eller ställer du dig av någon annan anledning frågan: LEI-kod vad är det? Då har du kommit rätt! På den här sidan ger vi dig den ultimata beskrivningen av vad en LEI-kod är.

LEI-kodens uppbyggnad

LEI-kod vad är det?

En LEI-kod, eller ett LEI-nummer, är en 20 tecken lång kod som används globalt för att identifiera företag som handlar med värdepapper. LEI är en förkortning för Legal Entity Identifier, vilket översatt till svenska blir något i stil med identifierare för juridiska personer. Sedan den 3 januari 2018 är det inom EU lagstadgat att företag som handlar med värdepapper måste ha en LEI-kod.

Vem behöver en LEI-kod?

LEI-kod behövs för juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner och som vill handla på finansmarknaderna, t.ex. köpa aktier, obligationer eller andra värdepapper. Det finns också många förordningar som kräver att man skaffar en LEI-kod. Sedan LEI-systemet skapades har många nya bestämmelser över hela världen införts. En situation som innebär att många enheter inom en rad olika branscher nu måste ansöka om en LEI-kod.

Från och med den 3 januari 2018 måste alla juridiska personer som vill handla på de europeiska finansmarknaderna med alla typer av värdepapper eller derivat (t.ex. aktier, obligationer, ETF:er, valutaterminer, swappar, ränteswappar etc.) registrera sig för en identifiering av juridisk person.

För närvarande härrör de flesta kraven på identifiering av juridiska personer från direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och förordningen om europeisk marknadsinfrastruktur (EMIR). Huvudsyftet med dessa rättsakter är att säkerställa större öppenhet och stabilitet på den globala finansmarknaden.

LEI-koder krävs i första hand av alla juridiska personer som är involverade i finansiella transaktioner eller som verkar inom dagens finansiella system, särskilt i USA, Storbritannien eller EU. Det finns för närvarande ett antal mandat som säger att "no LEI, no trade"(ingen LEI, ingen handel). Detta innebär att om du inte har ett LEI-nummer när det krävs kommer dina affärer att blockeras.