Vad är ett LEI-nummer?

Ett LEI-nummer, eller en LEI-kod, är ett 20 tecken långt nummer som används globalt för att identifiera företag som handlar med värdepapper. LEI är en förkortning för Legal Entity Identifier, vilket översatt till svenska blir något i stil med ‘identifierare för juridiska personer’. Sedan den 3 januari 2018 är det inom EU lagstadgat att företag som handlar med värdepapper måste ha ett LEI-nummer.

Trots att det inte är lag på att ha ett LEI-nummer i alla länder utanför EU så är det många företag som väljer att ha ett LEI-nummer ändå, då det ger ett seriöst intryck och kan underlätta handel genom vissa banker och institutioner. Det finns internationella banker som väljer att kräva att deras kunder ska inneha ett LEI-nummer för att handla enligt det myntade uttrycket “No LEI, no trade”.

Den ideella organisation som ansvarar för systemet kring LEI-nummer heter GLEIF - Global Legal Entity Identifier Foundation - och har sitt säte i Basel i Schweiz.

Giltigheten för ett LEI-nummer är 1 år. Därefter måste det förnyas årligen.