LEI-registrering – ett krav för värdepappershandel

Företag som handlar med aktier i bolag är tvungna att registrera en LEI-kod. Men vad innebär det mer specifikt?

En LEI-kod, eller en Legal Entity Identifier, är en global identifieringskod på värdepappersmarknader för företag och andra organisationer. Alla LEI-koder finns registrerade i ett globalt register som administreras av organisationen Global Legal Entity Identifier Foundation, GLEIF.

Företag, organisationer och firmor som handlar med aktier och derivat har en skyldighet att rapportera detta och måste därför ha en LEI-kod, något ni registrerar er för att få.

EU-förordning bakom transaktionsrapportering

Sedan 3 januari 2018 krävs det att företag som även handlar med aktier i bolag har en LEI-kod för att kunna identifieras i transaktionsrapporteringen. Anledningen till detta är att EU, genom förordningen MiFID II/MiFIR, vill utöka kraven på den redan existerande transaktionsrapportering som värdepappersföretag och kreditinstitut måste utföra till reglerande myndigheter inom EU. Det krävs dock inte LEI-kod för handel med fondandelar.

Observera att kraven även gäller för både juridiska personer som värdepappersföretag har utfört transaktioner åt, likväl som för emittenter av finansiella instrument.