GLEIF

GLEIF - Global Legal Entity Identifier Foundation - grundades 2014 av the Financial Stability Board (FSB) - som i sin tur grundades 2009 som ett internationellt organ för övervakning och styrning av världens finansiella system.

GLEIF backas upp och granskas av the LEI Regulatory Oversight Committee, som representerar myndigheter från länder världen över som samlats för att skapa en transparent finansmarknad.

Tack vare sin övergripande roll i hanteringen av LEI-nummer kan GLEIF tillhandahålla rapporten Global LEI Index, som anses vara en av de främsta källorna för information kring vem eller vilka som äger vilka företag. Denna rapport har varit av stor vikt i exempelvis de senaste årens arbete och stora avslöjanden mot penningtvätt, korruption och skattefusk.

Historik

Efter finanskrisen 2008 blev det tydligt för lagstiftare världen över att man inte hade tillräcklig kontroll över vilka företag som gjorde vilka transaktioner. FSB började därför tillsammans med finansministrarna som fanns representerade i Group of 20 (G20) att skissa på ett system för detta - det som vi idag kallar för LEI.

2011 gav G20 formellt uppdraget till FSB att leda utvecklingen av ett globalt LEI-system. 2013 godkände man skapandet av LEI ROC - LEI Regulatory Oversight Comittee. I januari 2014 lade man fram förslaget på en första ledningsgrupp för GLEIF, och den 26 juni 2014 hade man sitt första styrelsemöte. 4 år senare, i samband med verkställandet av det nya finansiella regelverket Mifid 2/Mifir - blev det lagstadgat att alla juridiska personer inom EU måste ha ett LEI-nummer för att kunna handla med värdepapper.